Visie Rob Boudewijn European Affairs

Rob Boudewijn European Affairs brengt beleidsmakers in de (rijks)overheid, ondernemers en NGO's beter op de hoogte van de (actuele en toekomstige) ontwikkelingen binnen de Europese Unie. De Europeanisering van het (nationale) beleid reikt steeds verder en er is inmiddels bijna geen (beleids)terrein meer waar het effect van "Europa" niet doorwerkt. Door een beter inzicht in en een goede kennis van de Europese context, kunnen beleidsmakers, ondernemers en NGO's effectiever opereren in de EU en hun resultaten optimaliseren!

Boudewijn European Affairs werkwijze
Training / coaching

Boudewijn European Affairs biedt diverse oplossingen, variërend van eenmalig advies tot een van ‘A tot Z methode’. Dat is wat mij maar ook anderen motiveert! Zowel een afgebakende opdracht als een heel traject wordt persoonlijk met u doorgelopen. Alles start bij een helder plan. Het vaststellen van de kernvragen, het opstellen van een traject, het geven van de training tot aan het geven van feedback. Geen uitbestedingen maar met persoonlijke betrokkenheid.

Training/coaching
Voor diverse opdrachtgevers (profit en non-profit) zijn inmiddels twee- tot driedaagse maatwerk trainingen verzorgd “hoe” Europa werkt, wat de bevoegdheden van Brussel zijn en hoe het Europese beleid het nationale beleid én de beleidsruimte van de betrokken organisatie beïnvloed. Belangrijkste doelstelling is altijd bewustwording van de Europese dimensie in de (dagelijkse) werkzaamheden. Naast gemeente, provincie en rijk, is er een vierde bestuurslaag die steeds dominanter wordt en bedrijven en organisaties in toenemende mate “raakt”. De trainingen worden gekenmerkt door een “action learning” benadering, met veel aandacht voor de inbreng van eigen casuïstiek, met een grote variatie aan werkvormen (casuïstiek, simulaties, scenario’s, interviews, panels, zelfstudie, plenaire paneldebatten etc.) en steeds met als centraal element: het leren van en met elkaar. Desgewenst kan een dergelijke training gevolgd worden door een werkbezoek aan het kloppend hart van Europa: Brussel.

In het kader van maatschappelijke betrokkenheid verzorgt Rob gastcolleges, simulaties en scenario-exercities in het onderwijs. Voor de nieuwe generatie is “Europa” immers een vaststaand gegeven: binnengrenzen zijn niet langer zichtbaar, scholieren en studenten reizen vrijelijk door Europa met de Euro op zak en dat het nog niet zo lang geleden is dat de kofferbak open moest aan de Franse of Duitse grens lijkt onvoorstelbaar. Juist voor scholieren en studenten is het belangrijk dat ze op de hoogte zijn van de impact van Europa, de (on)mogelijkheden van Brussel en het proces van verdergaande integratie én uitbreiding: zij zijn immers dé Europeanen van morgen! Het lesmateriaal dat speciaal voor scholieren en studenten is ontwikkeld, wordt vrijelijk ter beschikking gesteld aan de docenten, zodat die daar hun voordeel mee kunnen doen in de eigen lessen.

Europa wat is dat aanbod 2010-2011

Studiedagen/teambuilding sessies voor docenten die in hun lessen aandacht willen besteden aan Europa, behoort uitdrukkelijk ook tot de mogelijkheden. “Europa” leent zich uitstekend voor een vakoverstijgende, multidisciplinaire aanpak met vakken als Geschiedenis (achtergrond en ontwikkelingen in het integratieproces), Aardrijkskunde (de Grenzen van Europa, Europa, wat is dat?), Economie (interne markt, introductie Euro), Maatschappijleer en staatsinrichting(“hoe lopen de hazen in Brussel”) en de moderne vreemde talen. Daarnaast behoren vaardigheidstrainingen, gericht op het ontwikkelen van competenties, tot de mogelijhkheden, zoals EU-onderhandelingssimulaties. Wilt u (les)materiaal ontwikkelen? Graag denk ik met u mee!

Haagse Hogeschool: “Rob staat bekend vanwege zijn uitmuntende EU-simulaties en onderhandelingstrainingen” … “Wij hebben veel succes geboekt dankzij de comitted aanpak van Rob” ….”Rob heeft ons met zijn training traject een hoop doen inzien”