Visie Rob Boudewijn European Affairs

Rob Boudewijn European Affairs brengt beleidsmakers in de (rijks)overheid, ondernemers en NGO's beter op de hoogte van de (actuele en toekomstige) ontwikkelingen binnen de Europese Unie. De Europeanisering van het (nationale) beleid reikt steeds verder en er is inmiddels bijna geen (beleids)terrein meer waar het effect van "Europa" niet doorwerkt. Door een beter inzicht in en een goede kennis van de Europese context, kunnen beleidsmakers, ondernemers en NGO's effectiever opereren in de EU en hun resultaten optimaliseren!

Boudewijn European Affairs werkwijze
Advies / ondersteuning / projectmanagement

U wilt een projectvoorstel of subsidie-aanvraag in Brussel gaan doen? Graag denk en schrijf ik met u mee en ontwikkel desgewenst het hele voorstel of de aanvraag. Uiteraard ben ik als strategisch projectleider beschikbaar in het vervolgtraject: de implementatie en (nadere) uitwerking van het voorstel, het budgetbeheer, het aansturen van het projectteam en de uiteindelijk evaluatie. Gedreven als ervaren projectleider met een helicopter-view, maar altijd met aandacht voor de menselijke maat!

Bij wie klop ik aan als ik in Europa wil gaan werken/ondernemen? Klopt u gerust bij mij aan en ik ondersteun u de juiste ingangen en wegen te vinden!

U wilt een internationale conferentie gaan organiseren? Hoe pak ik dat aan? Mijn ervaring op dit terrein deel ik graag: het ontwikkelen van het projectplan en budget, het opstellen van het programma, het uitnodigen van sprekers, het ontwikkelen van een draaiboek etc. behoort tot de mogelijkheden.

U wilt wellicht een werkbezoek aan de Europese instellingen in Brussel brengen? Door mijn uitgebreide netwerk kan ik interessante gastsprekers en belangrijke key-players voor u vastleggen (Commissie, Raad, NGO’s, lobby organisaties etc.), evenals de gehele logistiek rondom een dergelijk werkbezoek.

Last, but not least, ben ik zeer ervaren in en beschikbaar voor het verzorgen van presentaties, als debatleider, het modereren van panels, het leiden van discussies en/of workshops.